Nieuws archief mei 2008

...Terug

08-05-2008

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING.
(Ad Verbeek)

Burgemeester J.J.H. Colijn-de Raat van Scherpenzeel heeft vrijdagmorgen 25 april tijdens de traditionele “lintjesregen” in een vol Boszicht aan zes inwoners van de gemeente Scherpenzeel een Koninklijke onderscheiding mogen uitreiken. Eén van hen was onze oud-voorzitter Adrie Gersen. Hij was door familie naar Boszicht gelokt en stond perplex toen mevrouw Colijn ook hem naar voren riep. Tijdens een gezellige bijeenkomst memoreerde de burgemeester de bijzondere verdiensten voor de samenleving van een ieder. Waarna zij over ging tot het opspelden van de Koninklijke onderscheidingen.

Voor Adrie Gersen had burgemeester Colijn de volgende lovende woorden in haar speech gevat:

Dan is nu de heer Adrianus Jacobus Gersen onze volgende gedecoreerde. U bent geboren op 8 februari 1942 in Renswoude.

In uw werkzame leven bent u ruim 40 jaar notarisklerk geweest bij Veldjesgraaf en Korlaar Notarissen in Scherpenzeel. Uw specialisme was daar het onroerend goed van Scherpenzeel en omgeving. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat u alle bouwwerken en woningen weet te vinden. U werkte heel accuraat en minutieus.

Uw vrijwilligerswerk daarnaast heeft drie belangrijke pijlers. Dat zijn de Schietvereniging Scherpenzeel, de Sociëteit en het maken van muziek.

U bent vanaf 1980 voorzitter geweest van de Schietvereniging Scherpenzeel. De manier waarop u voorzitter werd was niet geheel volgens de statuten. De toenmalige voorzitter, de heer Valkenburg, zag kennelijk alleen in u zijn opvolger, zodat er geen keus was. Ondanks deze wijze heeft u het voorzitterschap 25 jaar vervuld. In deze tijd en onder uw leiding heeft de schietvereniging een grote bloei doorgemaakt. Van een tiental leden, die schoten op de zolder va het kerkgebouw en later achter de bar van café “het Zwaantje”, is de vereniging uitgegroeid naar een ledental van ruim honderd, die voorziet in een regionale behoefte. Er kan met veel verschillende wapensoorten op diverse disciplines en afstanden worden geschoten. In de jaren tachtig werd een eigen accommodatie gebouwd, die kort daarna alweer werd uitgebreid. Door uw inspanningen werd de sluiting van de buitenbaan tot het laatst toe bevochten en kon uitstel worden bereikt tot 2000. Onder uw voorzitterschap vierde de vereniging haar 100-jarig bestaan, waar nu nog steeds met enige trots op wordt teruggekeken. Vanwege uw gezondheid moest u afstand doen van het voorzitterschap van de vereniging die u zo dierbaar is. In de tijd dat u voorzitter was, deed u nog steeds mee aan de sportbeoefening, namelijk sportschieten. Iedereen kende u. Zo bood u kansen aan getalenteerde schutters om zich verder te bekwamen en werden er Nationale titels in de wacht gesleept. Op het gebied van onderricht gaf u gelegenheid tot het volgen van cursussen, waardoor er nu diverse leden gediplomeerd trainer zijn.
Dit alles om de kwaliteit in de brede zin van het woord te bevorderen. De schietvereniging voorziet thans in een meer dan plaatselijke behoefte aan schutters, die op een goede, gedegen en veilige wijze hun sport willen beoefenen.

De tweede pijler is het presidentschap van de Sociëteit Scherpenzeel. Dit is de oudste vereniging in Scherpenzeel, opgericht in 1881. U bent al vele jaren een heel actief lid. U bent secretaris geweest en halverwege de jaren tachtig zelfs president geworden. Dat bent u nu nog steeds.

De derde pijler is uw liefde voor de muziek. U speelde de Baryton saxofoon bij "Ons Genoegen" in Renswoude en u bent lid van Oudleden Fanfarekorps der Genie. Dit fanfarekorps heeft nationale en internationale optredens verzorgd tot in Scherpenzeel toe!

Al uw langdurige vrijwillige inzet voor de samenleving heeft geleid tot het Koninklijk Besluit van 5 februari 2008 met nummer 08.000392 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mijn hartelijke gelukwensen mede namens het Gemeentebestuur en het College van Burgemeester & Wethouders.

Na afloop van alle plechtigheden werd een glas geheven op de Koningin en kon een ieder de gedecoreerden feliciteren.
Voor familie, vrienden en bekenden, waaronder natuurlijk een groot aantal leden van de Schietvereniging Scherpenzeel was er die avond een gezellig samenzijn in het gebouw van de schietvereniging. Namens bestuur en leden van de schietvereniging ontving Adrie Gersen uit handen van de vice-voorzitter S. P. een aandenken.
Adrie geridderd

Klik op het plaatje voor een vergroting